Index autorów > Przeczytaj o autorze

  biografia

Józef Czapski


   Artysta w służbie kraju


Ocena użytkowników (Głosów: 0)

Brak

Twoja ocena to
 /10 
Józef Czapski herbu Leliwa, właściwie: hrabia Hutten-Czapski, przydomka i tytułu nie używał, pseud. Marek Sienny, J. Cz., jcz, urodził się 3 kwietnia 1896 r. w Pradze, zmarł zaś 12 stycznia 1993 r. w Maisons-Laffitte. Jest polskim malarzem, pisarzem i eseistą.

Walczył w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921 i otrzymał order Virtuti Militari (później również był wielokrotnie odznaczany wysokiej rangi orderami). W latach 1921-1924 kontynuował rozpoczętą w 1918 roku naukę w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, między innymi u Józefa Pankiewicza. Od 1924 do 1931 r. przebywał z grupą kapistów  W latach 30. w Warszawie, współpracował z „Głosem Plastyków” oraz „Wiadomościami Literackimi”.

Zmobilizowany we wrześniu 1939 r., 27 września wzięty do niewoli w miejscowości Chmielek. W czasie II wojny światowej więziony w obozach jenieckich ZSRR. Czapski był nternowany w Starobielsku, Pawliszczew Borze i Griazowcu pod Wołogdą. Zwolniony dopiero w 1941 r. na mocy układu Sikorski-Majski. Wstąpił wówczas do tworzonych w Tockoje Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR (tzw. Armia Andersa), gdzie zajmował się (do kwietnia 1942) bezskutecznym poszukiwaniem „zaginionych” oficerów polskich w Rosji Sowieckiej. W kwietniu 1943 okazało się, że wielka ich liczba z nich to ofiary zbrodni katyńskiej. Później został szefem Wydziału Propagandy i Informacji przy sztabie. Był odpowiedzialny za sprawy kulturalno-oświatowe w armii. Współredagował pierwsze numery „Orła Białego”. Przewędrował szlakiem 2. Korpusu przez Bliski Wschód do Włoch, gdzie brał udział w kampanii włoskiej. Uczestniczył, jako delegat rządu RP na emigracji, w międzynarodowej komisji badającej zbrodnię katyńską. Od 1946 r. przebywał w Paryżu, gdzie między innymi współtworzył paryską "Kulturę".Dodał(a): Luiza Stachura

Zobacz komentarze dotyczące tego autora [0]

  bibliografia
 • Józef Pankiewicz. Życie i dzieło. Wypowiedzi o sztuce (M. Arct 1936; reprint: Wydawnictwo FIS 1992);
 • O Cézanne'ie i świadomości malarskiej (Instytut Propagandy Sztuki 1937);
 • Proust contre la déchéance. Conférences au camp de Griazowietz (powst. na przełomie 1940/1941 jako seria odczytów dla współtowarzyszy uwięzionych w sowieckim obozie w Griazowcu; Pierwodruk: „Kultura” (Paryż), nr 12 i 13/1948; wydanie książkowe w jęz. francuskim: Les Éditions Noir sur Blanc 1987);
 • Wspomnienia starobielskie (data powstania: 1943; Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu 1944 (2 wydania);
 • Lettre ouverte à Jacques Maritain et François Mauriac (pierwodruk w jęz. polskim: "Orzeł Biały" nr 34/1944);
 • Na nieludzkiej ziemi (Instytut Literacki 1949, 1962; wydanie uzupełnione o tekst Walka: Polska Fundacja Kulturalna 1969; II obieg wydawniczy: Krąg 1982; wydanie wspólne ze Wspomnieniami starobielskimi oraz tekstem Prawda o Katyniu [powst. 1945]: Editions Spotkania 1984;
 • Oko (Instytut Literacki 1960);
 • Dwugłos wspomnień (wespół z Marią Czapską; Polska Fundacja Kulturalna 1965)
 • Tumult i widma (Instytut Literacki 1981);
 • Patrząc. Z autoportretem i 19 rysunkami autora (wybór i posłowie Joanna Pollakówna; Znak 1983);
 • Dzienniki, Wspomnienia, Relacje (oprac. Joanna Pollakówna; II obieg wydawniczy; Oficyna Literacka 1986);
 • Swoboda tajemna (oprac. redakcyjne Andrzej Kaczyński; Wydawnictwo Pomost 1989 [II obieg wydawniczy]);
 • Czytając (wybór wstęp i opracowanie Jan Zieliński; Znak 1989)
 • Myślę, że wiem najważniejsze. Czapski-Colin (wybór listów; przekład i wstęp Andrzej S. Sawicki; Oficyna Naukowa i Literacka TIC 1992);
 • Wyrwane strony (rozszerzona wersja książki Dzienniki, Wspomnienia, Relacje; oprac. Joanna Pollakówna przy udziale Piotra Kłoczowskiego; Les Éditions Noir sur Blanc 1993);
 • Józef Czapski – Podziemna korona. Fragmenty dzienników, rysunki, kalendarium życia (fragmenty książki Dzienniki, Wspomnienia, Relacje; Obserwator 1993);
 • Świat w moich oczach (rozmowy przeprowadził Piotr Kłoczowski; Ząbki-Paris 2001)
 • Rozproszone: teksty z lat 1925-1988 (zebrał i notami opatrzył Paweł Kądziela; Biblioteka "Więzi" 2005).nick
 
haslo   
nowe konto     

Wyszukiwarka Top 20 Autorzy
 
ˆ 2005-2015 Papierowe Myśli Design&engine Mateusz Płatos