Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/papierowemysli.pl/public_html/engine/class_connect.php5 on line 12
Philippe Madre, Kochać samego siebie: O życiu mistycznym


Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/papierowemysli.pl/public_html/engine/class_connect.php5 on line 12
Index książek > Przeczytaj o książce

Kochać samego siebie


    info

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/papierowemysli.pl/public_html/engine/class_connect.php5 on line 12

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/papierowemysli.pl/public_html/engine/class_connect.php5 on line 12
Autor:
   Philippe Madre
Wydawnictwo:
   W drodze
ISBN:
   978-83-7033-651-6
Rok wydania:
   2008
Liczba stron:
   214
Cena:
   0 zł
Kategoria:
   Religia

Ocena recenzenta:

7 / 10

Ocena użytkowników (Głosów: 1)

9 / 10



Twoja ocena to
 /10 

    ksiazka

O życiu mistycznym


Nie jest odkrywczym stwierdzenie, że u podstaw jakiejkolwiek miłości - do Boga, ludzi - leży miłość do siebie. Sami dla siebie jesteśmy pierwszym, najbliższym obiektem do nauki szacunku, współczucia i wszelkich "atrybutów" miłości. Sposób, w jaki traktujemy siebie, przekłada się na postawę wobec innych, relacje z innymi ludźmi. To jedna z podstawowych prawd, z którymi trzeba się zmierzyć na drodze rozwoju duchowego, prowadzącej do bardziej szczęśliwego i pełnego, "świadomego" życia. W szerokim kontekście wiąże się to z akceptacją siebie, swoich wad, wyzbyciem się poczucia winy i wszelkich negatywnych emocji skierowanych pozornie na zewnątrz, a w rzeczywistości niszczących tego, kto je gromadzi.

W książce autorstwa Philippe'a Madre zagadnienie to jest omówione w oparciu o zasady religii katolickiej. Takie ujęcie tematu może wydawać się interesujące biorąc pod uwagę fakt, że katolicyzm często kojarzony jest raczej z poczuciem winy i skruchą, uniżaniem siebie, przyznawaniem do własnej słabości. Ale z podstawy, jaką jest przykazanie miłości jasno wynika, że należy kochać "(bliźniego jak) siebie samego". Pytanie co to właściwie oznacza? Na czym ma polegać ta miłość?

Autor prowadzi bardzo szerokie rozważania. Jak sam stwierdza "ta ksiażka jest esejem o życiu mistycznym". Omawia różne jego aspekty, w szczególności te trudne. Zadaje pytania w rodzaju "kim jest człowiek, jakie jest jego przeznaczenie?"
Przede wszystkim zaś łączy miłość do siebie z naturalnym dążeniem człowieka do tworzenia relacji, do dawania siebie, bycia ofiarnym, "wychodzenia z siebie". Wiąże się to z akcentowanym przez autora rozróżnieniem między miłością siebie a miłością własną. Ta druga jest koncentracją na sobie, zawłaszczaniem czegoś dla siebie, gdy tymczasem miłość powinna opierać się na dawaniu - obdarowywaniu siebie owocami Boskiej obecności (jakkolwiek skomplikowanie to brzmi).

Powody miłości siebie są nierozerwalnie związane właśnie z tą Boską obecnością i miłością. Według Księgi Rodzaju człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. A więc został przez Niego wybrany, obdarzony. To właśnie w sobie należy szukać Boga. Skierowanie się w stronę swojego wnętrza powinno być najbardziej naturalną, pierwszą drogą poszukiwania Boga.
Wynikające z miłości miłosierdzie zakłada gotowość wybaczenia każdemu. Zależy to od człowieka, a często to właśnie on nie jest w stanie wybaczyć sobie będąc swoim "najbardziej nieprzejednanym sędzią".

Wśród rozważań autora pojawiają się cytaty i przykłady m.in. z Pisma św. Nie ma ich zbyt wiele, ale pewne rzeczy są zbyt poważne, nieuchwytne, aby dało się sprowadzić je do prostych opisów i porównań. Philippe Madre stopniowo realizuje określony porządek, operuje logiką i wyprowadza wnioski. Porusza się w obrębie filozofii chrześcijaństwa, ale naturalnie jego myśli, stwierdzenia są dosyć osobiste. To jego własne refleksje, prezentujące jeden z wielu punktów widzenia, zdeterminowany przyjętymi założeniami. Nie zawsze trzeba się z nimi zgadzać. W niektórych momentach pewność siebie autora może być denerwująca, ale można to uznać za plus. Dzięki temu książka prowokuje do formułowania swojej własnej postawy. Lektura "Kochać samego siebie" nie jest łatwa i lekka. Może za to przynieść głębsze, mniej oczywiste refleksje.


Autor: Wioletta Murawiecka   Data: 20.06.2008



Zobacz komentarze do tej książki [
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/papierowemysli.pl/public_html/engine/class_connect.php5 on line 12
0]

    autor

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /domains/papierowemysli.pl/public_html/engine/class_connect.php5 on line 12
Philippe Madre

Lekarz dusz


Philippe Madre jest lekarzem psychiatrą, stałym diakonem, założycielem stowarzyszenia Mere de Misericorde (Matka Miłosierdzia). Należy do Wspólnoty Błogosławieństw. Ma żonę i dwoje dzieci.



nick
 
haslo   
nowe konto     

Wyszukiwarka Top 20 Ksišżki
 
ˆ 2005-2015 Papierowe Myśli Design&engine Mateusz Płatos